RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. se bude konat 20.6.2011

Řádná valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. se bude konat 20.6.2011

19.05.2011 10:00
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 20. června 2011 od 14.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1,

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2010, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
  6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
  7. Volba členů představenstva
  8. Změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno .
  9. Změna stanov společnosti
  10. Závěr

Související dokumenty

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy