RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se bude konat 24.6.2011

Řádná valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se bude konat 24.6.2011

19.05.2011 08:36
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 24. června 2011 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
    osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2010, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2010, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2010
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
  5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
  6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  7. Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti a schválení odměn členů dozorčí rady za výkon funkce při zařizování záležitosti společnosti
  8. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy