RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti RMS Mezzanine, a.s. se bude konat 17.6.2011

Řádná valná hromada společnosti RMS Mezzanine, a.s. se bude konat 17.6.2011

12.05.2011 10:27
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. Sídlo: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.6.2011 v 10.00 hodin, v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
  3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
  4. Schválení mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. a konsolidované mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
  5. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2011.
  6. Rozhodnutí o změně stanov - změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
  7. Rozhodnutí o změně stanov - rozšíření působnosti dozorčí rady o výkon funkce výboru pro audit.
  8. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání řádné valné hromady, tj. den 10. červen 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy