RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Pražská plynárenská, a.s. se bude konat 16.6.2011

Řádná valná hromada společnosti Pražská plynárenská, a.s. se bude konat 16.6.2011

12.05.2011 10:21
Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 16.6.2011 s časem zahájení od 14.00 hodin, na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
  osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o
  stavu jejího majetku za rok 2010
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2010 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2010 a konsolidované účetní
  závěrky k 31.12.2010
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
 8. Určení auditora pro roky 2012 a 2013
 9. Souhlas valné hromady s uzavřením Smlouvy o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s.
 10. Změny v dozorčí radě Společnosti
 11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 12. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti
 13. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti
 14. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9.6.2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy