RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Česká spořitelna, a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Česká spořitelna, a.s.

12.05.2011 10:05
Řádná valná hromada České spořitelny, a.s., dne 20.4.2011 rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a nerozděleného zisku předchozích let a jeho použití na výplatu dividend ve výši 4 560 mil. Kč, tj. 30 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 20.4.2011, 24.00 hod. Dividenda je splatná dnem 1.6.2011

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.