RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti PEGAS NONWOVENS SA se bude konat 15.6.2011

Řádná valná hromada společnosti PEGAS NONWOVENS SA se bude konat 15.6.2011

11.05.2011 09:02
Řádná valná hromada akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, ve středu dne 15. června 2011 v 11:00 středoevropského času (SEČ).

Program jednání:

  1. Volba orgánů valné hromady.
  2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o řádné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
  3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
  4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
  5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2010 a v souvislosti s ním.
  6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d'entreprises"), který provede posouzení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2011.
  7. Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2011.
  8. Schválení pravidel odměňování výkonných ředitelů za finanční rok 2011.
  9. Udělení zmocnění představenstvu k nabývání vlastních akcií společností PEGAS.
  10. Různé.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy