RM-SYSTÉM»Události»Mnohonásobné zvýšení majetku pro podílníky bývalých CS Fondů

Mnohonásobné zvýšení majetku pro podílníky bývalých CS Fondů

26.03.2004 00:00
Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. představuje mnohonásobné zvýšení majetku pro podílníky bývalých CS FondůAKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 25.3.2004 představenstvo projednalo rozdělení úhrady za postoupení pohledávky v celkové výši 650 milionů Kč do majetku AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend v poměrech odpovídajících výši škody způsobené na majetku těchto fondů v roce 1997. Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci těchto podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody a mnohonásobného zvýšení hodnoty majetku připadajícího na jejich podíly.Prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. celkový vlastní kapitál bývalých podílových CS Fondů stoupne na více než 700 milionů Kč, což představuje sedminásobný nárůst hodnoty jejich majetku oproti hodnotě před prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou. Hodnota majetku na podílový list u všech tří podílových fondů přesáhne částku 300 Kč. Přesné hodnoty majetku na podílový list budou zveřejněny začátkem dubna 2004. K 5.4.2004 pak AKRO investiční společnost plánuje obnovení prodejů a odkupů podílových listů všech tří podílových fondů.V Praze dne 25.3.2004
Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. představuje mnohonásobné zvýšení majetku pro podílníky bývalých CS FondůAKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 25.3.2004 představenstvo projednalo rozdělení úhrady za postoupení pohledávky v celkové výši 650 milionů Kč do majetku AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend v poměrech odpovídajících výši škody způsobené na majetku těchto fondů v roce 1997. Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci těchto podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody a mnohonásobného zvýšení hodnoty majetku připadajícího na jejich podíly.Prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. celkový vlastní kapitál bývalých podílových CS Fondů stoupne na více než 700 milionů Kč, což představuje sedminásobný nárůst hodnoty jejich majetku oproti hodnotě před prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou. Hodnota majetku na podílový list u všech tří podílových fondů přesáhne částku 300 Kč. Přesné hodnoty majetku na podílový list budou zveřejněny začátkem dubna 2004. K 5.4.2004 pak AKRO investiční společnost plánuje obnovení prodejů a odkupů podílových listů všech tří podílových fondů.V Praze dne 25.3.2004

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.