RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude onat 7.6.2011

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude onat 7.6.2011

04.05.2011 15:08
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 7. června 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Stupice 24, PSČ 250 84, Sibřina

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 s návrhem na rozdělení zisku
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
  5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011
  7. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  10. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy