RM-SYSTÉM»Události»Výroční valná hromada společnosti odročena

Výroční valná hromada společnosti odročena

02.05.2011 14:48
Lucemburk, 27. dubna 2011 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM”) informuje o odročení výroční valné hromady.

Dne 26. dubna 2011 se konala výroční valná hromada akcionářů společnosti. Jedním z hlavních bodů bylo hlasování o schválení statutárních a konsolidovaných finančních výsledků společnosti za finanční rok 2010. Zpráva Představenstva společnosti a konsolidované finanční výsledky k 31.12.2010 byly k dispozici k projednání. V dodání auditorské zprávy ke statutárním finančním výsledkům společnosti za rok 2010 došlo k prodlení z důvodu probíhajícího vyjednávání mezi ECM a věřiteli společnosti. Tato zpráva tedy nebyla pro účely hlasování valné hromady k dispozici.

S ohledem na dodržení lucemburských právních požadavků, byla na základě rozhodnutí hlavního akcionáře společnosti valná hromada odročena o čtyři týdny, na termín 24. května 2011, se zachováním stávající agendy.

Hlavní akcionář firmy současně prohlásil, že nebyl a není jeho úmysl podpořit a hlasovat pro likvidaci ECM. Hlavní akcionář dále vyjádřil svoji podporu vyjednávání s věřiteli ECM o restrukturalizaci společnosti.

Tato informace je zároveň zveřejněna na internetových stránkách společnosti ECM


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy