RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 24.5.2011

Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 24.5.2011

20.04.2011 15:48
Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. května 2011 v 10.00 hodin v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 16

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení řádné valné hromady
  2. Volba orgánů řádné valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12. 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2010
  4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2010, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  7. Rozhodnutí o změně stanov
  8. Volba člena dozorčí rady PTC Praha a. s.
  9. Schválení auditora pro rok 2011
  10. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy