RM-SYSTÉM»Události»Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s.

Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s.

19.03.2004 00:00
AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 18.3.2004 se stala účinnou smlouva o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s., a to uhrazením kupní ceny ve výši650 milionů Kč na účet společnosti. Úspěšné ukončení jednání o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou se příznivě projeví několikanásobným zvýšením hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů:- AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci výše uvedených podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody, která byla na jejich majetku způsobena v roce 1997.V souvislosti s jednáním o postoupení pohledávky a s cílem ochrany zájmů a práv podílníků AKRO investiční společnost, a.s., s účinnosti od 12.3.2004 pozastavila vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů. Na základě informace AKRO investiční společnosti, a.s. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů RM-Systém pozastavil dne 12.3.2004 obchodování s podílovými listy AKRO OPF energetiky a AKRO OPF kapitálových výnosů na mimoburzovním trhu s cennými papíry RM-S.AKRO investiční společnost, a.s. bude nadále v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů bez zbytečného odkladu.V Praze dne 19.3.2004
AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 18.3.2004 se stala účinnou smlouva o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s., a to uhrazením kupní ceny ve výši650 milionů Kč na účet společnosti. Úspěšné ukončení jednání o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou se příznivě projeví několikanásobným zvýšením hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů:- AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci výše uvedených podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody, která byla na jejich majetku způsobena v roce 1997.V souvislosti s jednáním o postoupení pohledávky a s cílem ochrany zájmů a práv podílníků AKRO investiční společnost, a.s., s účinnosti od 12.3.2004 pozastavila vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů. Na základě informace AKRO investiční společnosti, a.s. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů RM-Systém pozastavil dne 12.3.2004 obchodování s podílovými listy AKRO OPF energetiky a AKRO OPF kapitálových výnosů na mimoburzovním trhu s cennými papíry RM-S.AKRO investiční společnost, a.s. bude nadále v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů bez zbytečného odkladu.V Praze dne 19.3.2004

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.