RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. se bude konat 20. května 2011

Řádná valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. se bude konat 20. května 2011

14.04.2011 13:02
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. svolává řádnou valnou hromadu (dále VH) na 20. května 2011 v 9.00 hodin do budovy Hotel Villa Butterfly Mariánské Lázně, Hlavní 655.

Program jednání:

 1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
 2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
 3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2010
 5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2010
 6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2010 a zprávy auditora
 7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
 8. Předložení a schválení změny stanov
 9. Volby do dozorčí rady
 10. Předložení a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
  a dozorčí rady
 11. Předložení a schválení auditora
 12. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2011
  a další léta
 13. Ukončení VH

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy