RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se bude konat 11.5.2011

Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se bude konat 11.5.2011

06.04.2011 15:20
Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. svolává řádnou VALNOU HROMADU na 11. květen 2011 od 10.00 hodin do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava Tyršova 6, 701 38 Ostrava 1.

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Prezentace těchto materiálů : A) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 B)Řádná účetní závěrka za rok 2010.
 5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu
  výplaty dividend.
 6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, návrhu na
  rozdělení zisku za rok 2010 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi
  propojenými osobami za rok 2010.
 7. Schválení
  a) výroční zprávy za rok 2010, řádné účetní závěrky za rok 2010,
  b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2010 včetně stanovení výše
  a způsobu výplaty dividend.
 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2011 včetně výroční zprávy za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) za rok 2011.
 9. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy