RM-SYSTÉM»Události»PRE a Intel budují moderní energetické sítě

PRE a Intel budují moderní energetické sítě

04.04.2011 13:02
Skupina PRE a společnost Intel Corporation se dohodly na spolupráci v oblasti "chytrého měření" a "chytrých domácností".

V průběhu letošního roku bude PRE v rámci pilotního projektu nasazovat zařízení Home Energy Dashboard do vybraných pražských domácností. Systém založený na architektuře Intel je jedním z prvků systému podporujícího zapojení zákazníka a jeho spotřebičů do procesu správy vlastní spotřeby elektrické energie. Zároveň dává energetickým společnostem možnost zavést nové služby a výhodnější cenové programy, motivující zákazníka aktivně se podílet na regulaci sítě jako celku.

Společnost Intel se zasazuje o celkové snížení dopadu IT na produkci skleníkových plynů a o využití nových technologií pro snížení spotřeby energie i v dalších odvětvích. Energetika je skvělým příkladem toho, jak nová IT zařízení mohou pomoci účinněji šetřit energii a přizpůsobovat její spotřebu individuálním potřebám uživatelů. Podle vyjádření Evžena Pavlovského, obchodního manažera Intelu pro střední a východní Evropu, produkuje IT 2 % celosvětových uhlíkových emisí na světě. Podle odhadů však může přispět k eliminaci až 15 % emisí ve všech odvětvích.

Skupina PRE se stává prvním energetickým partnerem Intelu ve střední a východní Evropě. V Centru energetického poradenství v Jungmannově ulici je připravena expozice představující možnosti dosažení významných energetických úspor v IT prostřednictvím nových technologií společnosti Intel. Zájemci o úspory v oblasti informačních technologií mohou využít bezplatných konzultací s odborníky.

Zdroj: Hospodářské noviny


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy