RM-SYSTÉM»Události»Společnost AAA Auto Group N.V. oznámila předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky

Společnost AAA Auto Group N.V. oznámila předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky

31.03.2011 15:43
Praha / Budapešť 30. března 2011 – Podle dnes zveřejněných předběžných konsolidovaných finančních výsledků, společnost AAA Auto Group N.V. v roce 2010 dosáhla celkového obratu 204,8 milionů eur, což je při 39 530 prodaných vozech v České republice a na Slovensku téměř o čtvrtinu více v porovnání s rokem 2009. Předběžné výsledky zároveň ukazují na výrazný nárůst provozní a celkové ziskovosti skupiny, kdy provozní zisk vzrostl meziročně o 65 % na 12,2 milionu eur a čistý zisk společnosti AAA Auto Group N.V. za rok 2010 dosáhl výše 5,1 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 268 %.

V roce 2010 se skupina AAA AUTO soustředila na své nejziskovější trhy v České republice a na Slovensku. Nadále byla zachována kontinuita v orientaci na nejlépe prodejné modely automobilů, které však byly nově rozšířeny o segmenty vozů, u kterých byl registrován nárůst zákaznické poptávky (užitkové vozy, luxusní či sportovní modely). Vzhledem k postupnému oživení poptávky bylo tak proti původnímu očekávání dosaženo meziročně vyšších prodejních objemů. Společnost tak s počtem 39 530 vozů překonala svůj deklarovaný cíl pro rok 2010 a oproti roku 2009 navýšila prodeje o 7 %. Pro tento rok si skupina AAA AUTO klade za cíl dosáhnout dalšího navýšení prodejních objemů oproti předcházejícímu roku, a to ve výši 10 %. Firemní plány zároveň zahrnují během příštích dvou let otevřít až 5 nových poboček v České republice a 3 pobočky na Slovensku, jakož i deklarovaný záměr vstoupit na ruský trh a možný návrat do Maďarska, kde společnost stále vlastní některé ze svých původních poboček (nemovitostí).
Finální auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2010 plánuje společnost AAA Auto Group N.V. zveřejnit 28. dubna 2011.

Předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2010

Celkové tržby skupiny činily 204,8 milionu EUR (meziroční nárůst o 23 %)

  • z čehož tržby z prodeje automobilů činily 174,4 mil. EUR (meziroční nárůst o 21 %)
  • počet prodaných vozů se zvýšil meziročně o 7 % [1] na 39 530 aut

Zisková marže z prodejů v roce 2010 dále vzrostla:

  • Celková zisková marže z prodejů dosáhla v roce 2010 zatím historicky nejvyšší hodnoty 24,7 % (oproti 23,0 % v 2009)
  • a to díky zaměření se na likvidní vozy, udržení vysoké obrátkovosti na skladě, striktní cenové politice a relativně stabilní penetraci finančních služeb na počet prodaných vozů skupiny i během krize.

Spolu s oživením prodejů se celkové provozní náklady (OPEX) v roce 2010 zvýšily o 24 % na úroveň 38,9 mil. EUR, z čehož:

  • nejvyšší nárůst představovaly personální náklady se zvýšením o 31 %
  • marketingové náklady byly mírně navýšeny o 7 %
  • ostatní provozní náklady byly zvýšeny o 21 %
  • Celkový kontrolovaný nárůst provozních nákladů (23,6 %) byl však udržen na úrovni nárůstu celkových tržeb skupiny (23,2 %)

Skupina tak dokázala navýšit svůj provozní zisk (EBITDA) v roce 2010 o 65 % na úroveň 12,2 mil. EUR (oproti 7,4 mil. EUR za rok 2009)

Skupina AAA AUTO skončila rok 2010 s celkovým konsolidovaným čistým ziskem ve výši 5,1 miliónu EUR, což představuje nárůst o 268 % oproti roku 2009

  • z toho čistá ztráta za ukončené provozy [2] činila 1,3 milionu EUR (-1 %)
  • z toho čistý zisk z pokračujících provozů činil 6,4 millionu EUR (135 %)

 

Kontakt:
Dana Pavlousková
Group PR & IR Manager
AAA AUTO ● Dopraváků 723 ● 184 00 Praha 8 ● Česká republika
Email:dana.pavlouskova@aaaauto.cz

 

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.