RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.,

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.,

30.03.2011 16:25
Představenstvo akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., svolává řádnou valnou hromadu na pátek 6. května 2011 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti v sídle společnosti v Brně, Plynárenská 499/1.

Program jednání:

  1. Zahájení, volba orgánu valné hromady
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok
    2010
  4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, účetní závěrky za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a prídělu do jednotlivých fondů
  5. Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2011
  6. Odvolání a volba členu dozorčí rady
  7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  8. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy