RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení vydávání podílových listů AKRO OPF

Pozastavení vydávání podílových listů AKRO OPF

12.03.2004 00:00
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividendAKRO investiční společnost, a.s. informuje, že obdržela nabídku na odkoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s. v konkurzu a zahájila jednání se zájemcem o možném postoupení této pohledávky. Úspěšné ukončení těchto jednání by mělo výrazný vliv na výši hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů. Proto představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb., dne 11.3.2004 s účinností od 12.3.2004 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností:- AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.AKRO investiční společnost, a.s. bude v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů v co nejkratším možném termínu.V Praze dne 11.3.2004
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividendAKRO investiční společnost, a.s. informuje, že obdržela nabídku na odkoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s. v konkurzu a zahájila jednání se zájemcem o možném postoupení této pohledávky. Úspěšné ukončení těchto jednání by mělo výrazný vliv na výši hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů. Proto představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb., dne 11.3.2004 s účinností od 12.3.2004 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností:- AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.- AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.AKRO investiční společnost, a.s. bude v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů v co nejkratším možném termínu.V Praze dne 11.3.2004

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.