RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Philip Morris ČR a.s. se bude konat 29.4.2011

Řádná valná hromada Philip Morris ČR a.s. se bude konat 29.4.2011

30.03.2011 08:32
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 IČ: 14803534 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 29. dubna 2011 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady;
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítánímhlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi
  propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2010, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a výše tantiém;
 4. Zpráva dozorčí rady;
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2010, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a výše tantiém;
 6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
 7. Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit;
 8. Určení auditora společnosti;
 9. Závěr valné hromady.

Kompletní seznam zveřejněných dokumentů k ŘVH, včetně smluv o výkonu člunů představenstva, dozorčí rady a auditorského výboru, jsou k dispozici na stránkách Philip Morris v sekci - Informace pro akcionáře společnosti Philip Morris ČR

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy