RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování podílových listů AKRO OPF na trhu RM-S

Pozastavení obchodování podílových listů AKRO OPF na trhu RM-S

12.03.2004 00:00
Na základě informace emitenta AKRO investiční společnost, a.s. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend v souvislosti s nabídkou na odkoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s. v konkurzu (viz tiskováá zpráva emitenta)bylo s účinností ode dne 12.3.2004 od 8 hodin 50 minut pozataveno obchodování s podílovými listy AKRO OPF ENERGETIKY, ISIN CZ0008471117 a AKRO OPF KAPITÁLOVÝCH VÝNOSU, ISIN CZ0008471091.
Na základě informace emitenta AKRO investiční společnost, a.s. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend v souvislosti s nabídkou na odkoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s. v konkurzu (viz tiskováá zpráva emitenta)bylo s účinností ode dne 12.3.2004 od 8 hodin 50 minut pozataveno obchodování s podílovými listy AKRO OPF ENERGETIKY, ISIN CZ0008471117 a AKRO OPF KAPITÁLOVÝCH VÝNOSU, ISIN CZ0008471091.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.