RM-SYSTÉM»Události»ČEZ má zájem o dohodu se Sokolovskou uhelnou

ČEZ má zájem o dohodu se Sokolovskou uhelnou

23.03.2011 08:25
Společnost ČEZ vnímá obtíže společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., způsobené sesuvem zeminy, které jí komplikují plnění dlouhodobých smluv na dodávky uhlí. Společnost ČEZ je v mezích daných povinností péče řádného hospodáře připravena vyjít svému dodavateli vstříc a pomoci mu řešit obtížnou situaci. Proto dnes opětovně oslovila Sokolovskou uhelnou s nabídkou nalezení smírného řešení problematiky dodávek uhlí.

ČEZ však v současnosti nemá právní oporu pro postup odchylný od platné smlouvy. Musí totiž
respektovat požadavky kladené právním řádem na správu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře. ČEZ je tak nucen trvat na platnosti smlouvy, dokud nebude právně nezpochybnitelně prokázáno, že smlouvu nelze plnit z důvodu doložené objektivní nemožnosti plnění či že zde jsou jiné právem uznané důvody vyžadující modifikaci daného smluvního vztahu.

Společnost ČEZ také dnes ve snaze vzniklou situaci urychleně řešit požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o posouzení skutečností ohledně smlouvy o dodávce uhlí se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a zaslala mu informace dokládající, že k žádnému porušení zákona ze strany ČEZ nedošlo a nedochází.


Za loňský rok dodala Sokolovská uhelná ČEZ množství uhlí rámcově dle dlouhodobé kupní
smlouvy v objemu zhruba 2 mil. tun. hnědého uhlí, které přednostně spaluje teplárna Tisová.
Zájmem ČEZ bylo a je dosáhnout oboustranně přijatelného řešení dodávek dle platné dlouhodobé kupní smlouvy.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy