RM-SYSTÉM»Události»V Dolní oblasti Vítkovic začne rekonstrukce památkově chráněné vysoké pece

V Dolní oblasti Vítkovic začne rekonstrukce památkově chráněné vysoké pece

21.03.2011 10:47
Vysokou pec číslo 1, symbol industriálních památek Ostravy, nejvyšší bod Dolní oblasti Vítkovic, jednu z dominant města a současně objekt pyšnící se titulem Evropské kulturní dědictví, čeká znovuzrození.

Stane se tak téměř do roka a do dne od příchodu jara a letošní jarní rovnodennosti. Odpočítávání zhruba ročního období, ve kterém změní Vysoká pec svou podobu i účel, začne už tuto sobotu, a to velmi netradičně. Realizaci projektu architekta Josefa Pleskota, díky němuž bude pec už na jaře 2012 unikátním technicko-historickým skvostem a naučnou trasou, kterou návštěvníci projedou stejně, jako pecí kdysi projížděla vsázka, zahájí symbolické zapálení a poté zhasnutí Vysoké pece.

„Projekt je natolik významný, že jeho realizaci chceme odstartovat i pro veřejnost viditelně. Proměnu Vysoké pece proto realizační tým spojí se symbolikou příchodu nového jara," naznačil Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, vlastníka většiny historických objektů v Dolní oblasti Vítkovic. V sobotu 19. března pec rozzáří ohňostroje a světelné efekty, které se sem v případě dobrého počasí přenesou z vrcholu Landek Parku a věže ostravské Nové radnice. „Chtěli bychom vytvořit, tak jako to kdysi při příchodu jarní rovnodennosti dělávali Keltové, řadu na sebe navazujících ohňů - tedy v našem případě ohňostrojů. Pokud nám to dovolí počasí a povětrnostní podmínky, začneme 19. března od 20:18 hodin ohňostrojem na vrchu Landek Parku, ve 20:30 se show přenese k věži Nové radnice v centru Ostravy a od 20:33 se ohňostroj spustí u Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic," vysvětli Petr Koudela, ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice, které je garantem rekonstrukce historických skvostů ve Vítkovicích.

Pec se pak výrazně rozsvítí a bude nasvětlena až do noci z neděle 20. na pondělí 21. března, kdy v 0:21 hodin zhasne a ponoří se na rok do tmy. Poslední nasvícení a zhasnutí Vysoké pece se podle P. Koudely uskuteční za každého počasí, tedy, i kdyby podmínky zhatily připravovaný rozsáhlejší program se světelnou a ohňostrojovou show.

Projekt na rekonstrukci a zpřístupnění Vysoké pece č. 1 je součástí celkové přeměny Dolní oblasti Vítkovic na místo, ve kterém se bude snoubit historie s budoucností, kde vznikne prostor pro vzdělávání, kulturu, popularizaci technických a přírodovědných oborů i rozvoj technologií 3. tisíciletí. Historická konstrukce Vysoké pece získá funkční výtah s vozíky, jakými dříve do tzv. tlamy pece putovaly suroviny. Návštěvníci díky tomuto vozíkovému výtahu na šikmých kolejnicích projedou po trase bývalého technologického toku materiálu a zamíří do samého hrdla, kde se pec plnila koksem, železnou rudou a ostatními příměsemi. Od tohoto zásadního místa bude cesta návštěvníků pokračovat nahoru na nejvyšší úroveň navržené prohlídkové trasy, do výšky pětačtyřiceti metrů. Samotná věž pece bude však ještě vyšší, až na úrovni 60 metrů. Do této výšky ale bude vstup veřejnosti z bezpečnostních důvodů částečně omezen.

Interiér vysoké pece by měl být po rekonstrukci nasvícen tak, aby byly demonstrovány její teplotní zóny. Velmi důležitým zastavením budoucí prohlídkové trasy bude i takzvaná slévárenská plošina, kde bude simulován proces odpichu a práce slévačů. Posledním místem prohlídky by měla být návštěva řídícího centra vysoké pece, takzvaného velínu, ze kterého byla řízena tavba železa.

Vysoká pec č. 1 bude spolu s Plynojemem a VI. energetickou ústřednou rekonstruována z půlmiliardové dotace evropských fondů a ministerstva kultury. Kromě této dotace přeměnu spolufinancují členové sdružení Dolní oblast Vítkovice, především skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.


Fakta o Vysoké peci č. 1

Vysoká pec č. 1 produkovala ročně přibližně 300 tisíc tun speciálního a slévárenského železa. Do dnešní podoby byla vyprojektována a rekonstruována v letech 1987 a 1988. Od té doby nepřetržitě vyráběla železo až do konce září 1998, kdy se uskutečnil historicky poslední odpich. Poté stát prohlásil pec a na ni navazující technologie k produkci surového železa Národní kulturní památkou. Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP musela závazek péče o tyto industriální památky převzít současně s koupí původně státního akciového podílu a.s. VÍTKOVICE. Proměnu Vysoké pece i dalších objektů vlastníci připravili ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Tendr na rekonstrukci Vysoké pece č. 1 vyhrála a rekonstrukci tedy realizuje akciová společnost Subterra.

Zpracovala:
Eva Kijonková
mediální zastoupení
Tel.: +420 721 857 097


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy