RM-SYSTÉM»Události»Předběžné neauditované finanční výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za rok 2010

18.03.2011 10:07
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2010, připravené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

„Dosažené provozní výsledky hospodaření za rok 2010 hodnotíme pozitivně. Podařilo se nám splnit celoroční výhled na úrovni ukazatele EBITDA a to i přes poměrně výrazný nárůst cen vstupních materiálů v první polovině roku, jenž ovlivnil provozní ziskovost společnosti ve druhém čtvrtletí. Tento negativní dopad se nám dařilo významně eliminovat dobrou provozní a prodejní výkonností a důrazem na efektivitu hospodaření.

Do roku 2011 jsme vstoupili s plně vyprodanou kapacitou, a to včetně očekávané kapacity nové výrobní linky, která bude uvedena do provozu v průběhu třetího čtvrtletí 2011. Úspěšné zahájení výroby v novém provozu pro nás zůstává jednou z hlavních priorit tohoto roku," sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy