RM-SYSTÉM»Události»Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2010 a oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2010 a oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů

17.03.2011 16:31
Společnost New World Resources N.V. („NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu oznamuje, že dnes vydala svou výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2010 a oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů.

Řádná valná hromada akcionářů se uskuteční dne 28. dubna 2011 v 10.00 hodin
(středoevropského času) v hotelu Hilton Schiphol Hotel, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN
Schiphol, Amsterdam, Nizozemsko.


Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů obsahuje mimo jiné návrh na změnu
stanov Společnosti s účinností od data provedení příslušného notářského zápisu této změny.
Následující dokumenty:

  • Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2010
  • Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů
  • Vysvětlující sdělení k programu valné hromady
  • Formulář s poučením
  • Upravené znění stanov Společnosti

byly zaslány do Národního archivačního mechanismu (National Storage Mechanism) a budou v brzké době k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách www.Hemscott.com/nsm.do. Výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici na webových stránkách NWR www.newworldresources.eu a k nahlédnutí v sídle NWR na adrese: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemsko.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.