RM-SYSTÉM»Události»Společnost SmVaK investovala za posledních deset let přes čtyři miliardy korun

Společnost SmVaK investovala za posledních deset let přes čtyři miliardy korun

17.03.2011 11:10
Největší vodárenská společnost Moravskoslezského kraje financuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukce, modernizace, opravy i obnovu stávající infrastruktury už řadu let pouze z vlastních zdrojů.

V součtu čtyři a půl miliardy korun investovaly za posledních deset let Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava do vodohospodářské infrastruktury v oblasti svého působení, která zahrnuje Karvinsko, Frýdeckomístecko, Novojičínsko a Opavsko. Firma je přitom ve výjimečné situaci. Jako jediná zcela privátní vodohospodářská společnost v České republice je současně provozovatelem a zároveň majitelem vodovodů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských zařízení. Od roku 1999, kdy se města a obce, které do té doby držely většinový balík akcií, rozhodla prodat tyto akcie soukromým investorům, nemá SmVaK přístup k žádným dotacím ze státních prostředků ani z evropských fondů. "To znamená, že jsme každý rok museli vydělat na investice za nejméně 400 milionů korun. Letos budeme investovat dalších 523 milionů korun," upozornil Miroslav Kyncl, generální ředitel společnosti. SmVaK dokonce musel v minulosti vrátit všechny dotace a finanční výpomoci ze státního rozpočtu na investiční projekty, které dostal před změnou vlastníků. Šlo například o peníze na výstavbu čistírny odpadních vod v Karviné. "Všechno, co investujeme, pochází z odpisů majetku a ze zisku společnosti, plus případně z komerčních úvěrů nebo dluhopisů. To ale znamená, že ačkoli opticky vytváříme velký zisk, jeho podstatná část jde zpět formou investic. A navíc veškerou infrastrukturu i provozujeme, čili každé zvýšení vstupů se projeví zase u nás," vysvětlil generální ředitel.
Ze čtyřmiliardových investic směřovala skoro polovina do splnění požadavků směrnice Rady Evropy o čištění městských odpadních vod do roku 2010. Postupně všechny čistírny odpadních vod vlastněné a provozované SmVaK s kapacitou nad 10 tis. ekvivalentních obyvatel prošly v posledních pěti letech minimálně jednou rekonstrukcí a splňují všechny parametry požadované vodohospodářskými předpisy Evropské unie a České republiky. Značné prostředky si vyžádaly i nezbytné rekonstrukce opotřebovaných kanalizačních sítí, které jsou zejména v poddolovaných oblastech a v místech s hustou nákladní dopravou trvale poškozovány. Vyšší jsou například i nároky na modernizaci technologie úpraven vody a rekonstrukce vodovodů v jednotlivých městech a obcích. Společnost vložila značné prostředky také do zajištění kvality pitné vody při její dopravě ke spotřebiteli a na snížení ztrát vody při distribuci. V této oblasti patří v České republice ke špičce. V roce 2010 dosáhla hodnota ztrát vody v trubní síti 12,3 %, což je jedna z nejnižších hodnot v České republice. Běžně se toto číslo pohybuje nad 20 %. Tohoto výsledku dosáhla i přesto, že dlouhodobým problémem je pro SmVaK stav vodovodních sítí. V současné době vyžaduje výměnu velký počet vodovodních potrubí budovaných v 50. až 70. letech, kdy se stavělo z nekvalitních materiálů. V roce 2011 plánuje SmVaK dosud největší investice ve své historii - 523 milionů korun. Největší část peněz společnost vynaloží na modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, kde je připravena rekonstrukce a rozšíření tzv. biologického stupně čištění odpadní vody. Součástí investice bude také doplnění řídicího systému, který umožní automatické hlídání poruchových stavů. Celkové náklady jen na tuto jedinou rekonstrukci, zajišťující mimo jiné ochranu přírody, vodních toků a nádrží, převýší 36,5 milionů korun.
"Velkou investicí, která bude pokračovat i příští rok, je obnova přivaděče na úseku Doubrava - Karviná, kde musíme opravit ocelové potrubí v délce bezmála tří kilometrů a postavit novou čerpací stanici v Karviné - Ráji. Celkové náklady dosáhnou téměř 70 milionů korun, z toho v roce 2011 bude vynaloženo 17,5 milionu," doplnil generální ředitel Kyncl. ů Dalším rozsáhlým projektem je například rekonstrukce kanalizace na Dělnické ulici v Bohumíně, kde se počítá mimo jiné s výměnou 17 revizních šachet a přepojením 45 kanalizačních přípojek. To vše za 12,5 milionů korun. Plánované výdaje na obnovu a výstavbu tím ale zdaleka nekončí a výsledný součet všech investic za letošní rok posune společnost opět dál na pozici přední vodárenské společnosti evropské úrovně.

17.3.2011, Sedmička


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy