RM-SYSTÉM»Události»Štefl: Loňský rok byl nejhorší od roku 1993

Štefl: Loňský rok byl nejhorší od roku 1993

15.03.2011 10:34
Podle generálního ředitele společnosti OHL ŽS Michala Štefla musela společnost přijmout v loňském roce úsporná opatření včetně snižování stavů zaměstnanců. V roce 2009 pracovalo pro OHL ŽS 1940 pracovníků, v roce 2010 pak 1812 a ke konci letošního února 1637 zaměstnanců. V rozhovoru pro ČIA a Blue Events to uvedl s tím, že výsledek roku 2010 byl nejhorším pro stavebnictví od vzniku ČR. Platí to pro zakázky investorů ze soukromé sféry, ještě více pak pro veřejný sektor.

Jak se projevovala doznívající krize v roce 2010 ve stavebnictví? Byly postřehnuty nějaké známky oživení či dalšího útlumu? Jak se situace jevila v soukromém a veřejném sektoru? ˙V roce 2010 se ve stavebnictví naplno projevily opožděné dopady hospodářské krize - výsledek roku 2010 je pro stavebnictví nejhorším od vzniku České republiky. Platí to pro zakázky investorů ze soukromé sféry, ale ještě více pro veřejný sektor.Změnily se nějakým způsobem podmínky financování stavebních projektů?Docházelo k tlaku investorů na důslednou úspornost realizovaných zakázek, tedy na snižování cen.Jaké oblasti stavebnictví se podle Vás krize v roce 2010 dotkla nejvíce, dopravní infrastruktury, developmentu nebo inženýrského stavitelství?Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla v 1. pololetí 2010 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o 43,6 %. Z toho u zakázek na pozemní stavby o 20,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 51,7 % (u staveb dopravní infrastruktury se jedná o pokles dokonce o 74,7 %). Jak se liší stavební trh v ČR oproti ostatním trhům v regionu CEE? Jaké mají tyto trhy společné rysy a v čem se liší? Který trh má nejlepší vyhlídky na rychlé oživení a proč?Ve všech zemích CEE se projevila ekonomická krize poklesem stavebnictví v letech 2009 - 2010 o 0,9 % - 11,1 % (Zdroj - Ekonomický měsíčník ČSOB).

15.3.2011, Webreporter.cz, Petra Urbánková, redaktorka ČIA


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy