RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti Orco Property Group S.A. se bude konat 25.3.2011

Mimořádná valná hromada společnosti Orco Property Group S.A. se bude konat 25.3.2011

10.03.2011 08:31
Dne 25. března 2011 od 16:00 hod. se bude dle oznámení společnosti Orco Property Group S.A. konat mimořádná valná hromada a to na adrese , 40, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen v 11:30.

Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na MVH je možno nalézt na http://www.rmsystem.cz a na webových stránkách emitenta http://www.orcogroup.com. Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na jaroslav.skacel@msystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 14.3.2011. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

 

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Orco Property Group S.A., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Orco Property Group S.A..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy