RM-SYSTÉM»Události»Změna názvu emise,sídla a obchodního jména společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní nyní VET Asse

Změna názvu emise,sídla a obchodního jména společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní nyní VET Asse

04.03.2011 11:43
Společnost VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 00012297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 40 („Společnost“) poskytuje a uveřejňuje následující informace.
  • dne 23. února 2011 nabyla účinnosti změna obchodní firmy Společnosti a to tak, že obchodní firma „Jihočeské papírny, a.s. Větřní" byla nahrazena obchodní firmou „VET Assets a.s."
  • dne 23. února 2011 bylo do obchodního rejstříku zapsáno nové sídlo Společnosti na adrese Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1.

Ke změně názvu emise dojde dle oznámení CDCP k datu 14.3.2011. Původní název emise JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ bude změněn na VET ASSETS.


V Praze dne 4. března 2011

 

Představenstvo společnosti VET Assets a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy