RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o usnesení valné hromady o přeměně podoby akcií

Oznámení o usnesení valné hromady o přeměně podoby akcií

03.03.2004 00:00
Dne 6.2. 2004 se v sídle společnosti konala mimořádná valná hromada společnosti Motorpal, a.s., se sídlem Jihlava, Strojírenská 5/9, IČO 00 00 92 96, na které akcionáři společnosti rozhodli o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné a zároveň o snížení základního kapitálu o akcie, které společnost sama vlastní.Základní kapitál společnosti se tak sníží o 458 142 tis. Kč na novou výši 360 763 tis. Kč, a to zrušením akcií které má Motorpal, a.s. ve svém vlastnictví.Tyto akcie Motorpal, a.s. získal v roce 2001 na základě fůze se svojí mateřskou společností Motorpal Diesel, s.r.o. Povinnost snížit základní kapitál o vlastní akcie ve lhůtě do 3 let od jejich nabytí stanovuje obchodní zákoník.
Dne 6.2. 2004 se v sídle společnosti konala mimořádná valná hromada společnosti Motorpal, a.s., se sídlem Jihlava, Strojírenská 5/9, IČO 00 00 92 96, na které akcionáři společnosti rozhodli o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné a zároveň o snížení základního kapitálu o akcie, které společnost sama vlastní.Základní kapitál společnosti se tak sníží o 458 142 tis. Kč na novou výši 360 763 tis. Kč, a to zrušením akcií které má Motorpal, a.s. ve svém vlastnictví.Tyto akcie Motorpal, a.s. získal v roce 2001 na základě fůze se svojí mateřskou společností Motorpal Diesel, s.r.o. Povinnost snížit základní kapitál o vlastní akcie ve lhůtě do 3 let od jejich nabytí stanovuje obchodní zákoník.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy