RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti ČEZ, a.s.

Změny v dozorčí radě společnosti ČEZ, a.s.

25.02.2011 16:48
Na zasedání dozorčí rady společnosti dne 24. února 2011 vzala rada na vědomí odstoupení dosavadního člena Doc. Ing. Lubomíra Lízala PhD., s tím, že výkon funkce končí dne 24.2.2011. Doc. Ing. Lubomír Lízal PhD. byl členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. od listopadu 2010, kam byl nominován ministerstvem financí ČR.

Doc. Ing. Lubomír Lízal PhD. byl 13. února 2011 jmenován prezidentem republiky členem
bankovní rady České národní banky. Vzhledem ke střetu zájmu ukončil členství v dozorčí radě
společnosti ČEZ, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy