RM-SYSTÉM»Události»Předběžné neauditované výsledky společnosti NWR za kalendářní rok 2010

Předběžné neauditované výsledky společnosti NWR za kalendářní rok 2010

24.02.2011 10:02
Amsterdam, 24. února 2011 – New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, oznamuje své hospodářské výsledky za rok 2010.

Hlavní údaje

 • Konsolidované výnosy1 ve výši 1 590 mil. EUR, což představuje nárůst o 42 %.
 1. Výnosy z prodeje uhlí vzrostly o 30 %
 2. Výnosy z prodeje koksu vzrostly o 161 %
 • EBITDA1 dosáhla výše 464 mil. EUR, tedy nárůstu o 160 %.
 • Přepočtený výnos na akcii druhu A ve výši 0,86 EUR.
 • Silné provozní cash flow ve výši 315 mil. EUR, což znamená nárůst o 79 %.
 • Výše čistého dluhu se snížila o 34 % na 321 mil. EUR, celková splatnost dluhu se prodloužila.
 • Výše konečné ohlášené dividendy činí 0,22 EUR na akcii druhu A, což znamená, že celková dividenda za rok 2010 dosáhla 0,43 EUR na akcii druhu A (2009: dividenda nebyla vyplacena).
 • Další zlepšování bezpečnosti - koeficient úrazovosti LTIFR2 v důlních činnostech se snížil o 24 %.
 • Těžba uhlí dosáhla 11 443 tis. tun, produkce koksu činila 1 006 tis. tun, tedy v souladu s dříve ohlášenými cíli.
 • Celkové externí prodeje činily 10 712 tis. tun uhlí a 1 100 tis. tun koksu, což znamená nárůst o 6 %, resp. 56 %.
 • Náklady těžby uhlí na tunu činily 71 EUR, což představuje navýšení o 4 % při konstantní měnové bázi.
 • Pokračuje tvorba podrobné studie proveditelnosti pro projekt Debiensko. Byly zahájeny akvizice pozemků a infrastruktury, zahájení výstavby se předpokládá v průběhu roku 2011.
 • Od druhého čtvrtletí 2011 predpoklada Společnost sjednávání cen většiny dodávek koksovatelného uhlí na čtvrtletní bázi.
 • Sjednaná cena energetického uhlí na rok 2011 činí 71 EUR za tunu, což je o 13 % více, než byla cena dosažená za rok 2010.
 • NWR má záměr reinkorporovat do Velké Británie, aby mohla být zařazena do indexu FTSE. Dokončení procesu se předpokládá během první poloviny roku 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.