RM-SYSTÉM»Události»Společnost SmVaK investovala čtyři miliardy Kč

Společnost SmVaK investovala čtyři miliardy Kč

14.02.2011 09:59
Největší vodárenská společnost Moravskoslezského kraje financuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukce, modernizace, opravy i obnovu stávající infrastruktury z vlastních zdrojů. Nemá řadu let nárok na žádné dotace.

V součtu čtyři miliardy korun investovaly za posledních deset let Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava do vodohospodářské infrastruktury.
Firma je přitom ve výjimečné situaci. Jako jediná zcela privátní vodohospodářská společnost v České republice je dodavatelem vody i majitelem vodovodů, kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Současně nemá od roku 1999, kdy se města a obce rozhodla prodat její akcie soukromým investorům, přístup k žádným dotacím. "To znamená, že jsme každý rok museli vydělat na investice za 400 milionů korun. Letos musíme investovat dalších 523 milionů korun," upozornil Albín Dobeš, ekonomický ředitel SmVaK.
SmVaK dokonce musel v minulosti vrátit všechny přiznané dotace a finanční výpomoci ze státního rozpočtu na investiční projekty, které dostal před změnou vlastníků. Šlo například o peníze na výstavbu čistírny odpadních vod v Karviné. "Všechno, co investujeme, je z odpisů a ze zisku společnosti, plus případně z komerčních úvěrů nebo dluhopisů. To ale znamená, že ačkoli opticky vytváříme velký zisk, z podstatné části ho musíme reinvestovat a navíc veškerou infrastrukturu i provozujeme, čili každé zvýšení vstupů se projeví u nás," vysvětlil ekonomický ředitel.
Ze čtyřmiliardových investic směřovala skoro polovina do splnění závazků v oblasti ČOV do roku 2010. Značné prostředky si vyžádalo i odvádění odpadních vod do kanalizací nebo nezbytné rekonstrukce opotřebovaných kanalizačních sítí, které jsou zejména v poddolovaných oblastech a v místech s hustou nákladní dopravou trvale poškozovány.
Vyšší jsou například i nároky na technologie úpraven vody a rekonstrukce vodovodů v jednotlivých městech a obcích. Společnost vložila prostředky také do snížení ztrát vody při přepravě. Stálým problémem je pro SmVaK stav vodovodních sítí. V současné době vyžaduje výměnu velký počet vodovodních potrubí budovaných v 50. až 70. letech, kdy se stavělo z nekvalitních materiálů. V roce 2011 plánuje SmVaK dosud největší investice ve své historii.

14.2.2011, Regionální deníky - Moravskoslezský kraj


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy