RM-SYSTÉM»Události»Soud po letech zrušil arbitrážní rozhodnutí ve sporu Davida Berana proti Janu Světlíkovi

Soud po letech zrušil arbitrážní rozhodnutí ve sporu Davida Berana proti Janu Světlíkovi

07.02.2011 11:25
Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING vyhrál soudní spor o desítky milionů korun, které před lety neoprávněně získala společnost Profidebt spojená s Davidem Beranem a Petrem Novotným.

Vrchní soud v Olomouci v závěru týdne zrušil pět let staré rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, kvůli kterému J. Světlík musel bez možnosti odporu zaplatit společnosti Profidebt 60 milionů korun. Povinnost zaplatit vyvodili arbitři z údajného porušení akcionářské smlouvy vlastníků společnosti VÍTKOVICE HOLDING, uzavřené mezi Janem Světlíkem a dalšími tehdejšími akcionáři - Davidem Beranem a Petrem Novotným.

„Od počátku jsem namítal, že je to naprostý nesmysl, že peníze odevzdávám bez toho, aby na ně druhá strana měla právní nárok. O zrušení chybného rozhodčího nálezu jsem se soudil od poloviny roku 2006," konstatoval Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING. Po nynějším rozsudku Vrchního soudu v Olomouci bude společnost Profidebt muset vrátit zmíněných 60 milionů korun a zaplatit i tzv. příslušenství, tedy úroky spojené s původní částkou a náhradu škody. V součtu jde po pěti letech o sumu okolo 100 milionů korun.

Rozhodčí nález z května 2006 byl jedním z prvních v řadě arbitráží, soudů a předběžných opatření, které se týkaly práv k 45 procentům akcií společnosti VÍTKOVICE HOLDING. Původní rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky sloužilo opakovaně jako argument, že J. Světlík porušil akcionářskou smlouvu se svými bývalými společníky. Dnes je jasné, že nález byl chybný. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci je pravomocný doručením jeho písemné podoby. Na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci se nyní bude J. Světlík všemi zákonnými prostředky domáhat navrácení zaplacené částky a příslušenství.

Zpracovala:
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Tel.: +420 596 242 103, +420 721 857 097


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy