RM-SYSTÉM»Události»Změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti

26.02.2004 00:00
Oznámení o změnách ve složení dozorčí rady společnosti.Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, oznamuje, že dne 20.2.2004 na svém řádném zasedání dozorčí rada společnosti projednala oznámení o odstoupení ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dozorčí rada svým usnesením schválila zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004. Následně byli novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Jiří Kubica, dosavadní místopředseda dozorčí rady a novým místopředsedou dozorčí rady Ing. Marek Sosna, dosavadní člen dozorčí rady.Oznámení o změnách ve složení představenstva společnosti - jmenování náhradního člena představenstva.Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém řádném zasedání dne 24.2.2004 jmenovalo Ing. Petra Mokroše náhradním členem představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příští valné hromady společnosti a současně jej zvolilo do funkce místopředsedy představenstva.
Oznámení o změnách ve složení dozorčí rady společnosti.Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, oznamuje, že dne 20.2.2004 na svém řádném zasedání dozorčí rada společnosti projednala oznámení o odstoupení ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dozorčí rada svým usnesením schválila zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004. Následně byli novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Jiří Kubica, dosavadní místopředseda dozorčí rady a novým místopředsedou dozorčí rady Ing. Marek Sosna, dosavadní člen dozorčí rady.Oznámení o změnách ve složení představenstva společnosti - jmenování náhradního člena představenstva.Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. na svém řádném zasedání dne 24.2.2004 jmenovalo Ing. Petra Mokroše náhradním členem představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. do příští valné hromady společnosti a současně jej zvolilo do funkce místopředsedy představenstva.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.