RM-SYSTÉM»Události»Uveřejnění informace o nové emisi v souladu s ustanovením § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o

Uveřejnění informace o nové emisi v souladu s ustanovením § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o

18.01.2011 14:23
Dne 5. 1. 2011 byla zapsána do Obchodního rejstříku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s. s obchodní společností Investment Finance Group, a.s.; INVESTMENT HOLDING, a.s.; PROPORTION a.s. a společnosti SUPPORT & REAL, a.s. , které byly v procesu přeshraniční fúze sloučením v postavení společností zanikajících.

Dne 5. 1. 2011 byla zapsána do Obchodního rejstříku přeshraniční fúze sloučením obchodníspolečnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78,IČ: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „Emitent") s obchodní společností Investment Finance Group, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČ: 44960701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6862 (dále jen „Investment Finance Group"), obchodní společnosti INVESTMENT HOLDING, a.s., se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 65616, IČ: 49969498, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1220 (dále jen „INVESTMENT HOLDING"), obchodní
společnosti PROPORTION a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČ: 27213480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 9764 (dále jen „ PROPORTION") a obchodní společnosti SUPPORT & REAL, a.s., se
sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 84104, Slovenská republika, IČ: 36708585,zapsané v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka číslo 4024/B (dále jen „SUPPORT & REAL"), které byly v procesu přeshraniční fúze sloučením v postavení společností zanikajících (dále jen „přeshraniční fúze sloučením"). V rámci přeshraniční fúze sloučením došlo k vydání 281.036.134 ks (slovy dvě stě osmdesát jedna milionů třicet šest tisíc jedno sto třicet čtyři kusů) kótovaných kmenových akcií Emitenta, ve formě na majitele, neomezeně převoditelných, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0, 50 Kč, které jsou potřebné k výměně za akcie společností Investment Finance Group, INVESTMENT HOLDING, PROPORTION a SUPPORT & REAL.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy