RM-SYSTÉM»Události»Zrušení rozhodnutí o zrušení registrace akcií společnosti

Zrušení rozhodnutí o zrušení registrace akcií společnosti

25.02.2004 00:00
'Oznámení o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. ze dne 26.6.2003 o zrušení registrace akcií emitenta SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.Tímto Vám analogicky dle § 186a, odst. 2) obchodního zákoníku oznamujeme, žemimořádná valná hromada emitenta SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s., se sídlem Jateční 1588/49, Ústí nad Labem, IČ 00 00 88 85, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 49, (dále též jen "emitent"), konaná dne 19.2.2004 rozhodla o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. ze dne 26.6.2003 o zrušení registrace akcií emitenta.'
'Oznámení o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. ze dne 26.6.2003 o zrušení registrace akcií emitenta SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.Tímto Vám analogicky dle § 186a, odst. 2) obchodního zákoníku oznamujeme, žemimořádná valná hromada emitenta SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s., se sídlem Jateční 1588/49, Ústí nad Labem, IČ 00 00 88 85, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 49, (dále též jen "emitent"), konaná dne 19.2.2004 rozhodla o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. ze dne 26.6.2003 o zrušení registrace akcií emitenta.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy