RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování s emisí SETUZA, ISIN:CZ0008460052

Pozastavení obchodování s emisí SETUZA, ISIN:CZ0008460052

23.12.2010 10:36
Obchodování bylo pozastaveno, jelikož bylo usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.12.2010 rozhodnuto o úpadku emitenta a prohlášení konkurzu na majetek společnosti SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 46708707.

Zápis insolvenčního řízení byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 22.12.2010

Rozhodnutí bylo učiněno především z toho důvodu, aby se předešlo hospodářským ztrátám, ke kterým by případně mohlo dojít, docházelo-li by k operacím na trhu za využití nepřesných informací, spojených s vyhlášením úpadku emitenta a jeho dalším řešením.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy