RM-SYSTÉM»Události»ČEZ uzavřel dohodu s EPH a Dalkií

ČEZ uzavřel dohodu s EPH a Dalkií

22.12.2010 13:49
Společnost ČEZ dnes uzavřela trojstrannou dohodu se společnostmi Dalkia a EPH, kterými pokračuje restrukturalizace jejího portfolia zdrojů v ČR. ČEZ v souladu s již dříve oznámenými plány odprodává EPH elektrárnu Chvaletice a získává od něho rozvody tepla v severních Čechách (aglomerace Most, Litvínov).

Tento krok umožní společnosti ČEZ zvýšit efektivnost výroby v jeho severočeských
elektrárnách současnou výrobou tepla a elektřiny a současně snížit měrné emise
skleníkových plynů. Současně se EPH a Dalkia ČR dohodly, že EPH získá 5% akcií a opci
na dokoupení dalších 5% akcií společnosti Dalkia ČR. Konkrétní finanční objem transakcí
bude určen jednáním na základě due diligence a odborných posudků.
Součástí trojstranné dohody jsou i kroky k úsilí ČEZ získat po dohodě s ostatními akcionáři
Pražské teplárenské její dceřinou společnost Energotrans, která provozuje stávající uhelnou
elektrárnu v Mělníku dodávající teplo do Prahy. To je totiž podmínkou dalšího rozvoje areálu
v Mělníku, kde jsou dnes zastaralé dvě elektrárny ČEZ a jedna Energotransu. Plánovaná
výstavba moderní kogenerační paroplynové elektrárny v Mělníku zajistí Praze moderní a
čistý zdroj tepla bez nutnosti investic z veřejných prostředků.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy