RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

15.12.2010 16:10
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 5. ledna 2010 od 10.00 hod. v Hotelu VEBA, Šalounova ul. 127 v Broumově

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů)
  4. Změna stanov společnosti
  5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
  6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  7. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy