RM-SYSTÉM»Události»Nový kapitálový partner

Nový kapitálový partner

06.12.2010 13:24
VGP uzavřela principiální dohodu s novým kapitálovým partnerem na prodej 80% podílu v šesti z celkového počtu devatenácti VGP parků


VGP uzavřela dohodu o potenciálním prodeji 80% podílu ve VGP CZ I., a.s. se společností European Property Investors Special Opportunities, L.P. (EPISO), nemovitostním fondem řízeným společnostmi AEW Europe a Tristan Capital, která se stane novým kapitálovým partnerem pro VGP parky umístěné v pražském regionu.
Předpokládaná hodnota transakce převýší 300 milionů EUR a zahrnuje také realizaci některých budoucích projektů. Prodej je podmíněn uspokojivým výsledkem právního auditu.
VGP bude i nadále zajišťovat operativní řízení těchto parků, zajišťující současnou kontinuitu.
Jan Van Geet, výkonný ředitel společnosti VGP uvedl:
"Tato transakce byla uzavřena i díky zvyšující se hodnotě semiindustriálních projektů v České republice. Středoevropský region, kde je VGP aktivní, především pak Česká republika totiž zaznamenává v posledních měsících výrazné ekonomické zotavení, které se odráží ve zdravé poptávce po pronájmu semiindustriálních budov.
Tento krok pro VGP znamená získání finančních zdrojů pro další akvizici pozemků a umožňuje nám i nadále se soustředit na rozvoj dalších projektů a optimalizovat tak hodnoty akcionářů bez toho, abychom se museli obrátit na kapitálové trhy."
Uzavření transakce se očekává v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy