RM-SYSTÉM»Události»Veřejná výzva vládě České republiky

Veřejná výzva vládě České republiky

06.12.2010 13:10
Veřejná výzva vládě České republiky 06.12.2010 - Strojírenská skupina VÍTKKOVICE MACHINERY GROUP podporuje nezbytnou reformu veřejných financí a veřejné správy v České republice. Společnosti ve skupině musely v minulých letech projít restrukturalizací, obnovit nebo najít nové pozice na světových trzích a dosáhnout efektivního fungování minimálně na úrovni evropské konkurence.

To vše i za cenu řady úsporných opatření, která se dotkla i 8 500 zaměstnanců. „Naše fungování je neoddělitelné od hospodářské stability České republiky, a proto považujeme za nutné veřejně říci, že potřebujeme zdravé veřejné finance a efektivní stát, k čemuž podle našeho názoru směřují současné kroky vlády. Už teď je v ČR děláme se zpožděním. Každý další odklad může být ohrožující. Všechna opatření, která dnes odložíme, bude nutné za čas udělat s daleko větší razancí a v tvrdší míře," uvedl generální ředitel a představenstva představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING Jan Světlík.

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP proto s podporou kolegů z Národního strojírenského klastru, kde je jedním z klíčových členů, zasílá vládě ČR, médiím a veřejnosti toto sdělení:

Vážený pane premiére,

skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jako jedna z největších českých průmyslových společností velmi citlivě vnímá všechny kroky, kterými se mění konkurenceschopnost českých výrobců ve světě. Naše strojírenství má šanci získávat kontrakty a pozice na světových trzích, nemůže však být dlouhodobě úspěšné a rostoucí, pokud takový nebude i náš stát.

Nejen v době hospodářské krize je efektivní, pružná a adekvátně široká veřejná správa nezbytnou podmínkou pro dobré fungování státu. Budování nákladného a zbytnělého aparátu nepřináší ani kvalitnější život v Česku, ani nezaručuje rozvoj hospodářství. Podporujeme proto snahu vlády o zlevnění chodu státu. Od dalších reformních kroků očekáváme zeštíhlení státní správy a zkvalitnění práce, pro kterou státní agendy fungují.

Od roku 2008 se privátní sféra musí vypořádávat s tvrdými dopady hospodářské krize, propouštěním zaměstnanců, snižováním platů i omezováním výrob. Zaměstnanci průmyslových podniků se dva roky zodpovědně snaží dělat jen takové kroky, aby jejich zaměstnavatelé v dlouhodobé perspektivě přežili. Stávka státních zaměstnanců je v současné hospodářské situaci výsměchem kolegům ze soukromého sektoru, kteří restriktivní opatření ve svých závodech zažívají již dva roky.

Veřejná správa se svými 700 tisíci zaměstnanců musí v této době naléhavěji než jindy přijmout některé manažerské postupy a zvažovat každý výdaj i nutný počet zaměstnanců. Očekáváme, že bude přistupovat k přehodnocení dosavadních postupů co možná nejšetrněji s ohledem na ty, jimž se musí z podstaty věci zajistit pomoc, ale současně s přístupem zodpovědného hospodáře.

Ozdravné prostředky, které připravuje vláda, vnímáme jako správnou cestu k vyrovnaným státním rozpočtům v následujících letech. Pro zajištění dalšího růstu je třeba prosadit řadu reformních kroků, které si od této vlády slibujeme. Apelujeme proto na Vás, vážený pane premiére, na členy kabinetu i na veřejnost, aby byl dán prostor k jednoznačnému definování reformních postupů a jejich realizaci v co nejkratším možném čase.

Zpracovala:
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Tel.: +420 596 242 103, +420 721 857 097


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy