RM-SYSTÉM»Události»NWR oznamuje výsledek své nabídky akcionářům Bogdanky

NWR oznamuje výsledek své nabídky akcionářům Bogdanky

30.11.2010 15:17
New World Resources N.V. (dále jen „NWR” nebo „Společnost”), přední producent černého uhlí a koksu ve střední Evropě, dnes oznámila výsledek své plně zajištěné nabídky s peněžitým protiplněním (dále jen „Nabídka“) na převzetí veškerých akcií emitovaných společností Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. („Bogdanka“).

Nabídková lhůta pro akcionáře Bogdanky vypršela včera, 29. listopadu 2010. Podmínka
minimální akceptace Nabídky ve výši 75 % vydaných akcií společnosti Bogdanka nebyla
dosažena a Nabídka proto pozbyla platnosti.
Mike Salamon, předseda představenstva NWR, uvedl:
„Vzhledem ke značné oborové i strategické logice naší Nabídky byla tato transakce vždy
především otázkou ceny. Výsledek jen dokládá dlouhodobě konzistentní, přísnou finanční
disciplínu NWR.
„NWR pokračuje ve zkoumání řady zajímavých rozvojových příležitostí v Polsku a na
Ukrajině. Náš závazek nadále investovat do stávajících rozvojových polských projektů
Dębiensko a Morcinek zůstává nezměněn. Těšíme se na další úzkou spolupráci s polskými
úřady a partnery při budoucím rozvoji a rozšiřování obchodních aktivit NWR v regionu."
NWR bude nadále pokračovat ve svých rozvojových projektech a investicích v Polsku. NWR
zaměstnává více než 2 600 polských občanů, kteří v současnosti pracují v provozech firmy
v České republice. Společnost se kromě toho věnuje dvěma rozvojovým projektům na jihu
Polska, Dębiensko a Morcinek, jejichž realizaci zajišťuje polská dceřiná společnost NWR
KARBONIA Sp. z o.o.
NWR nyní investuje 25 mil. EUR do příprav realizace svého rozvojového projektu Dębiensko,
který pokračuje podle plánu a u nějž se očekává zahájení stavebních prací v průběhu roku
2011. Tato počáteční investice tvoří součást 350-400 mil. EUR, jež hodlá NWR v průběhu
následujících pěti let do otevření dolu Dębiensko investovat. Zprovozněním dolu vznikne až
2 500 nových pracovních míst pro polské občany.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.