RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí ředitele č. 6/2010

Rozhodnutí ředitele č. 6/2010

25.11.2010 14:35
Vydání Pravidel RM-S

1. Vydávám novelizovaná Pravidla pro podávání pokynů a Pravidla obchodování regulovaného trhu.
2. Novely nabývají účinnosti dne 1.12.2010 a ke stejnému dni nahrazují současná Pravidla pro podávání pokynů a Pravidla obchodování regulovaného trhu.
3. Tímto rozhodnutím ruším Rozhodnutí ředitele č. 4/1999, 11/2002 a 6/2009.
4. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 25.11.2010

 

Ing. David Hybeš v.r.
provozní ředitel v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

 

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace