RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí ředitele č. 5/2010

Rozhodnutí ředitele č. 5/2010

25.11.2010 14:25
Vydání novely TPP

1. Vydávám novelizované Technické podmínky provozu č. 2, 21, 26, 37, 38 a 39.
2. Novely Technických podmínek provozu č. 2, 21, 37, 38 a 39 nabývají účinnosti dne 1.12.2010 a ke stejnému dni nahrazují současné Technické podmínky provozu č. 2, 21, 37, 38 a 39.
3. Novela Technických podmínek provozu č. 26 nabývá účinnosti dne 1.1.2011 a ke stejnému dni nahrazuje současné Technické podmínky provozu č. 26.
4. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 25.11.2010

 

 

Ing. David Hybeš v.r.
provozní ředitel v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

 

 

 

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace