RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

18.11.2010 14:39
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 17. prosince 2010 od 10.00 hodin v lázeňském hotelu Akademik Běhounek na adrese Jáchymov, Lidická 1015, PSČ 362 51

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji podniku společnosti
  5. Souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti
  6. Změna stanov společnosti
  7. Závěr

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy