RM-SYSTÉM»Události»VÍTKOVICE sloučí své IT společnosti do silné VÍTKOVICE IT SOLUTIONS

VÍTKOVICE sloučí své IT společnosti do silné VÍTKOVICE IT SOLUTIONS

11.11.2010 16:23
Dosavadní firmy tvořící zázemí pro rozvoj a využití informačních technologií (IT) skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se spojí do jedné, silné společnosti. Samostatné společnosti NETPROSYS, s.r.o, MEDIUM SOFT a.s., VÍTKOVICE ITS a.s. se fúzí sloučí do společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

V rámci připravované změny se nejdříve transformuje firma VÍTKOVICE CTM a.s. na VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.. Ve VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. pak bude navýšen základní kapitál. Ze současné hodnoty 2 miliony korun vzroste až na možnou hodnotu 257, 93 milionu korun, a to nepeněžitými vklady. Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s pak bude tvořit nástupnickou společnost všech výše jmenovaných IT společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

V rámci připravované fúze IT společností dochází ke změnám v jejich řídících orgánech. Z představenstva VÍTKOVICE CTM, a.s. byl odvolán Ing. Pavel Ondruch a na jeho místo byl zvolen Mgr. Radim Juchelka jako předseda představenstva. Dále byli do představenstva zvoleni Ing. Kamil Drobek, jako místopředseda a Pavel Kocour, člen představenstva společnosti.

V dozorčí radě byli ve svých funkcích potvrzeni Ing. Jan Světlík, Mgr. Pavel Filipčík a Ing. Václav Dostál, který ale bude po fúzi IT společností v souladu se zákonem nahrazen zástupcem z řad zaměstnanců společnosti.

V ostatních zúčastněných společnostech došlo ve společnosti VÍTKOVICE ITS a.s. k odvolání Ing. Kamila Drobka z funkce člena představenstva a naopak jeho zvolení do funkce předsedy dozorčí rady, do čela představenstva byl pak nově zvolen Mgr. Radim Juchelka. Ten rovněž zaujal i funkci člena představenstva ve společnosti MEDIUM SOFT a.s.

Cílem celého procesu fúze, který má být dokončen v první polovině příštího roku, je sjednocení aktivit a služeb IT skupiny a posílení pozice na vysoce konkurenčním trhu IT služeb, kde VÍTKOVICE se svými IT službami už nyní patří ke špičce v oboru.

O krocích směřujících k plánované fúzi rozhodlo představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., v působnosti valné hromady.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy