RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti KDYNIUM a. s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti KDYNIUM a. s.

04.11.2010 10:01
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 24. listopadu 2010 od 11.00 hodin v Brně Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.)

Program jednání valné hromady

  1. Zahájení.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Volba člena dozorčí rady podle § 38l obchodního zákoníku.
  4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o půjčce mezi společností KDYNIUM a. s., jako věřitelem, a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25820192, jako dlužníkem, za podmínek obvyklých v obchodním styku.
  5. Změna stanov.
  6. Závěr valné hromady.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy