RM-SYSTÉM»Události»Metrostav vybudoval silniční tunely na Islandu

Metrostav vybudoval silniční tunely na Islandu

26.10.2010 10:39
V sobotu předá Metrostav investorovi - islandskému ředitelství silnic Vegagerdin dva silniční tunely v délce přes 10 km, které spojují rybářská městečka Siglufjor?ur a Ólafsfjor?ur na severu této ostrovní země.

Jde o dvoupruhové obousměrné tunely o průřezu 53 m2 s 19 bezpečnostními zálivy, jeden z nich je dlouhý 3,9 km, druhý 7,1 km. Tato zakázka je největším projektem společnosti Metrostav v zahraničí. "Metrostav zvítězil v konkurenci dalších pěti firem z celého světa. Kontrakt byl podepsán v květnu 2006 a následně koncem léta 2006 zahájena výstavba. Ražby byly ukončeny v březnu 2009 a nyní jde celý projekt do provozu," uvedl Ing. Václav Soukup, ředitel divize 5 Metrostavu. Dvě třetiny objemu zakázky, což byla ražba tunelů a vystrojení, dodával Metrostav, zbývající třetina, což byly silnice vně i uvnitř tunelu, mostek a technologie v tunelech, představovala náplň pro místní firmu Háfell. Zatímco u nás jsou nyní tunely prováděny převážně NRTM - novou rakouskou tunelovací metodou, na Islandu byla použita metoda "drillblast" typická pro výstavbu většiny skandinávských tunelů. Jde o velmi levnou metodu aplikovatelnou v pevných horninách, kdy se provádí pouze jednoduché zajištění výrubu pomocí kotev a tenké vrstvy stříkaného betonu bez definitivního železobetonového ostění. Během výstavby islandských tunelů řešili firemní specialisté mnoho náročných situací - jednalo se o ražbu ve vyvřelých horninách-bazaltech s mezivrstvami tufů s tektonickými zlomy. Ražbu komplikovaly ohromné přítoky vody, která zabraňovala tuhnutí speciálních cementů a pro zamezení bylo nutné aplikovat rozsáhlé chemické injektáže. Vzhledem k mimořádně obtížným hydrologickým podmínkám se na stavbách na injektáže zpracovalo 633 t polyuretanů a 617 t rychletvrdnoucího cementu.

26.10.2010, Technik - newsletter


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy