RM-SYSTÉM»Události»Nabídka NWR akcionářům Bogdanky: Odklad začátku nabídkové lhůty z regulatorních důvodů

Nabídka NWR akcionářům Bogdanky: Odklad začátku nabídkové lhůty z regulatorních důvodů

25.10.2010 07:59
Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR” nebo „Společnost”) dnes v reakci na rozhodnutí polské Komise dozoru nad kapitálovým trhem („KNF“) rozhodla o odložení počátku nabídkové lhůty pro svou plně zajištěnou nabídku odkupu veškerých vydaných akcií společnosti Lubelski Węgiel „Bogdanka“ S.A. za celkem 3427 milionů PLN (cca 857 milionů EUR)

KNF požádala NWR, aby zrušila podmínku, podle níž Nabídka vyžaduje schválení akcionářiNWR. Navrhovaná akvizice Bogdanky je nicméně dle britských kotačních pravidel klasifikována jako transakce třídy 1, což znamená, že završení transakce je závazně podmíněno souhlasem akcionářů NWR. Navíc, jakožto společnost registrovaná v Nizozemí podléhá NWR holandským zákonům, podle nichž je souhlas akcionářů s transakcí tohoto typu rovněž povinný. Žádost o vyslovení souhlasu s transakcí bude proto předmětem jednání mimořádné valné hromady NWR svolané na 24. listopad 2010. NWR podala KNF žádost o přehodnocení stanoviska k této otázce. Rozhodnutí NWR odložit začátek nabídkové lhůty je vedeno snahou umožnit KNF nové posouzení žádosti a zároveň zajistit řádný průběh Nabídky. Nový počátek nabídkové lhůty se nyní předpokládá 29. října 2010, namísto původně ohlášeného termínu 25. října 2010.
Další informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.