RM-SYSTÉM»Události»Zahájené insolvenční řízení na základě usnesení Krajského soudu v Praze

Zahájené insolvenční řízení na základě usnesení Krajského soudu v Praze

20.10.2010 14:45
Krajský soud v Praze následně rozhodl o vyhlášení moratoria na majetek dlužníka

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním
rejstříku a trvá do 20. ledna 2011 do 24 hodin 0 minut.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy