RM-SYSTÉM»Události»Společnost OKK Koksovny uvedla do zkušebního provozu novou koksárenskou baterii

Společnost OKK Koksovny uvedla do zkušebního provozu novou koksárenskou baterii

13.10.2010 07:56
AMSTERDAM, 13. října 2010 – Společnost OKK Koksovny, součást těžební černouhelné skupiny New World Resources, (dále jen „OKK“) dnes uvedla do zkušebního provozu nově vybudovanou koksárenskou baterii v ostravské Koksovně Svoboda v České republice.

Baterie by měla být plně funkční v prvním čtvrtletí 2011 a je klíčovou součástí investičního programu COP 2010. Umožní OKK soustředit veškerou produkci koksu do jediné, výkonnější koksovny. Výstavba nové baterie začala v polovině roku 2008 v rámci COP 2010 a představovala investici ve výši 1,6 mld. korun (63 mil. EUR). Nové technologie instalované v baterii splňují nejvyšší standardy Evropské Unie v oblasti životního prostředí a legislativy.

„Spuštění nové baterie nám umožní přesunout veškerou naši produkci koksu do jednoho provozu a dále tak zvýšit efektivitu OKK. Výroba koksu má v našem regionu dlouhodobou perspektivu a my jsme nyní lépe připraveni zajistit dodávky našim zákazníkům z nových, moderně vybavených provozů," komentoval dnešní oznámení Jan Fabián, provozní ředitel NWR.

„Dnes zahajujeme zkušební provoz nové baterie, přičemž úplné nasazení do provozu předpokládáme na začátku roku 2011. Součástí zkušebního provozu bude provedení série měření, jež jsou předepsána před plným spuštěním do provozu," doplnil Michal Kuča, ředitel společnosti OKK Koksovny.

Výstavba nové baterie typu Still s pěchovanou vsázkou a 56 komorami probíhala za plného provozu koksovny. Po jejím dokončení bude možné definitivně ukončit výrobu v Koksovně Šverma, která dovršila svou životnost. Po přesunu výroby do Koksovny Svoboda bude celková roční kapacita produkce dosahovat 850 kt vysokopecního a slévárenského koksu.

 

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.